Quy tắc 2.

 • Quy tắc 2.

   Zen updated 1 year, 1 month ago 1 Member · 1 Post
 • Zen

  Organizer
  25/02/2020 at 16:12

  Muốn thành công trong sự nghiệp nói chung và khởi nghiệp nói riêng: Các bạn phải (gần như bắt buộc) học kèm thêm một hoặc nhiều nghề ngoài việc học Kinh tế / Quản Trị Kinh Doanh trong trường. Công thức: Pen BallpointKinh Doanh + TractorNghề = SparklerThành công.
  (Hình dưới minh hoạ những nghề CẤM! Những quốc gia khác nhau sẽ có lệnh cấm khác nhau). Nhưng có vài quốc gia tự do nhất khi kinh doanh hàng cấm, đố các bạn là quốc gia nào?

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now