Gửi video qua Whatsapp

 • Gửi video qua Whatsapp

   Zen updated 1 year, 1 month ago 1 Member · 2 Posts
 • Zen

  Organizer
  28/02/2020 at 09:04

  Whatsapp là phần mềm chat giống Zalo và được châu Âu sử dụng rộng rãi. Whatsapp có tính năng tốt hơn Zalo là được chuyển file video dung lượng lớn. Do vậy, đối file video lớn khoảng 10-15 phút các bạn có thể chuyển qua Whatsapp. Cách dùng: down app https://www.whatsapp.com/ trên Google Play hoặc App IOS, sau đó đăng ký tài khoản là số điện thoại của mình. Trong điện thoại phần contact phải có lưu số điện thoại +358 4 1319 7379 thì Whatsapp sẽ tự động sync vào, và các bạn có thể nộp bài video qua đó.

 • Zen

  Organizer
  28/02/2020 at 16:42

  Lớp có thể gửi video qua phần mềm chat mới của chúng ta

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now