Google Suite cho ra mắt sản phẩm miễn phí của họ đến tháng 07.2020

 • Google Suite cho ra mắt sản phẩm miễn phí của họ đến tháng 07.2020

   battu updated 1 year ago 1 Member · 1 Post
 • battu

  Member
  25/03/2020 at 11:04

  Khi nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại hoặc khuyến khích nhân viên của họ làm việc tại nhà để đối phó với sự lây lan của COVID-19, chúng tôi muốn góp phần giúp họ kết nối và làm việc hiệu quả với G Suite.
  G Suite đã triển khai quyền truy cập miễn phí vào Hangouts nâng cao Khả năng hội nghị video cho tất cả khách hàng của G Suite trên toàn cầu, bao gồm:

  Các cuộc họp lớn hơn cho tối đa 250 người tham gia mỗi cuộc gọiPhát trực tiếp cho tối đa 100 nghìn người xem trong miền của bạnGhi lại các cuộc họp vào Google Drive * để chia sẻ với những người có thể tham dự

  Các tính năng này (thường chỉ có trong phiên bản G Suite dành cho doanh nghiệp) sẽ có sẵn cho tất cả khách hàng cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2020. Chúng tôi cam kết hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong thời gian thử thách này và đang tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng của chúng tôi để hỗ trợ Hangouts lớn hơn đáp ứng nhu cầu, đảm bảo truy cập hợp lý, đáng tin cậy vào dịch vụ trong suốt thời gian này.

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now