Thuyết trình

 • Thuyết trình

   Zen updated 1 year, 2 months ago 1 Member · 2 Posts
 • Zen

  Organizer
  17/02/2020 at 01:27

  Lịch thuyết trình giữ nguyên. Ngày mai 18.02.2020 nhóm 15 bắt đầu online thuyết trình lúc 10.00 sáng, vui lòng gửi file powerpoint/ up file vào nhóm để các bạn tiện theo dõi. Thank you very much Clap

 • Zen

  Organizer
  18/02/2020 at 04:45

  Nhóm 15 gồm:

  Huỳnh Thị Trà Mi

  Nguyễn Thị Yến Duy

  Huỳnh Như Anh

  Chuẩn bị online nha các bạn Relieved

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now