Yêu cầu video thi đấu

 • Yêu cầu video thi đấu

   Zen updated 1 year, 1 month ago 1 Member · 2 Posts
 • Zen

  Organizer
  15/01/2020 at 13:53
 • Zen

  Organizer
  01/03/2020 at 05:43

  THỂ LÊ CUỘC CHƠI
  – Hãy sử dụng những kỹ năng marketing bạn học được trong trường, sách và các mối quan hệ có được để quảng bá & gọi vốn cho công ty bạn bằng tất cả phương tiện bạn có được.
  – Đêm chung kết sẽ diễn ra ngày 08.03.2020. Bắt đầu ghi tổng số like bạn có được lúc 17:00 chiều trên sàn (startupbigcloud + youtube) / 2 = số lượt like
  – 5 videos có số like cao nhất sẽ dc thưởng phần điểm và 1 phần quà 🙂 suytttt secret!

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now