Quy tắc 1.

 • Quy tắc 1.

   Zen updated 1 year, 2 months ago 1 Member · 1 Post
 • Zen

  Organizer
  12/02/2020 at 09:48

  Quy tắc đầu tiên khi khởi nghiệp là KHÔNG ĐỌC SÁCH KINH DOANH. Lý do: thời gian sẽ trả lời!
  WatermelonChỉ đọc sau khi công ty của bạn sống qua 36 tháng Beers

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now