Bổ sung profile công ty

 • Bổ sung profile công ty

   danh updated 1 year, 1 month ago 2Members · 3 Posts
 • Zen

  Organizer
  27/02/2020 at 12:34

  2 lớp khởi nghiệp và TMĐT chú ý:
  1. Công ty/sàn điện tử của bạn có trên https://incubator.startupbigcloud.com/ chưa? Nếu chưa có inbox chô cô tên công ty, email, số điện thoại.
  2. Update hồ sơ trên https://incubator.startupbigcloud.com/ ngay phần Our main members thêm tên thành viên của nhóm và chức danh (nếu có) để cô biết chấm điểm.
  3. Phần story phía dưới ghi câu chuyện tại sao bạn có ý tưởng làm công ty/ sàn giao dịch này và những câu chuyện khác xoay quanh việc dẫn bạn đến mô hình kinh doanh đã chọn…

 • danh

  Member
  29/02/2020 at 04:18

  Tập hợp website:

 • danh

  Member
  29/02/2020 at 04:23

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now