Bài thi giữa kỳ MỞ

 • Bài thi giữa kỳ MỞ

   Zen updated 1 year, 1 month ago 1 Member · 2 Posts
 • Zen

  Organizer
  16/03/2020 at 04:04

  Các bạn được phép tham khảo tất cả các nguồn hoặc tự vận động suy nghĩ trả lời câu hỏi sau. Gửi bài qua email không giới hạn số trang. Trong bài phải ghi rõ họ tên. Hạn nộp bài lúc 14.00 thứ 3 ngày 17.03.2020. Ko nhận bài trễ hạn!
  https://docs.google.com/document/d/14lKNBC5ZJgr8bGdi3Za8oo7h55Ms_ZhK5dXtcTnW-Wc/edit?usp=sharing

 • Zen

  Organizer
  18/03/2020 at 06:03

  Nguyễn Thị Yến Duy & Nguyễn Thuỳ Mỵ vui lòng làm lại câu 1 nộp trong ngày hôm nay. Bài thi đã nộp của các bạn, đoạn đầu chép giống nhau ko được chấp nhậnPensive.

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now